Kalendár priezvisk

Vedeli ste, že na Slovensku existuje aj Priezviskový kalendár? Isté rádio sa zabávalo tým, že celý rok vyberali najvhodnejšie priezvisko na daný deň.

1. Januára slávia Slovákovci, 8.marca Ružičkovci a na Pamiatku zosnulých majú priezviskoviny Smutní. A tak vznikol priezviskový kalendár.

Je v ňom síce len cca 400 najpoužívanejších priezvisk, ale je to zaujímavý nápad. Ak teda patríte k tým šťastlivcom s hojne vyskytujúcim sa priezviskom, máte o sviatok viac...a to je o dôvod viac na oslavu a darček :)

Január

1. Slovák, Slováková
2. Kučera, Kučerová
3. Šimek, Šimeková
4. Bednár, Bednárová
5. Tóth, Toth, Tóthová, Tothová
6. Kráľ, Král, Kráľová, Králová
7. Kubík, Kubíková
8. Vaško, Vašková
9. Zachar, Zacharová
10. Bartko, Bartková
11. Chovan, Chovanová
12. Vozár, Vozárová
13. Michalec, Michalecová
14. Kelemen, Kelemenová
15. Bezák, Bezáková
16. Majerník, Majerníková
17. Mihalík, Mihalíková
18. Jurkovič, Jurkovičová
19. Kardoš, Kardošová
20. Šesták, Šestáková
21. Bartek, Barteková
22. Štrba, Štrbová
23. Kostka, Kocka, Kostková, Kocková
24. Uličný, Uličná
25. Vaňo, Vaňová
26. Németh, Némethová
27. Zaťko, Zaťková
28. Richter, Richterová
29. Varga, Vargová
30. Sabol, Sabolová
31. Lacko, Lacková

Február

1. Bielik, Bieliková
2. Belko, Belková
3. Poliak, Polák, Pollák, Poliaková, Poláková, Polláková
4. Novák, Nováková
5. Sabo, Sabó, Szabo, Szabó, Sabová, Sabóová, Szabová, Szabóová
6. Bučko, Bučková
7. Prokop, Prokopová
8. Filip, Filipová
9. Krištof, Krištofová
10. Gálik, Gáliková
11. Gajdošík, Gajdošíková
12. Petrík, Petrik, Petríková, Petriková
13. Jančo, Jančová
14. Kiss, Kišš, Kissová, Kiššová
15. Majer, Majerová
16. Sokol, Sokolová
17. Košík, Košíková
18. Líška, Liška, Líšková, Lišková
19. Bugár, Bugárová
20. Franko, Franková
21. Kubica, Kubicová
22. Rác, Rácz, Rácová, Ráczová
23. Daniel, Danielová
24. Gál, Gálová
25. Chudý, Chudá
26. Gábor, Gáborová
27. Krajči, Krajčí, Krajčiová, Krajčíová
28. Lukáč, Lukáčová
29. Unix, Linux

Marec

1. Molnár, Molnárová
2. Krajčovič, Krajčovičová
3. Dudáš, Dudášová
4. Mucha, Muchová
5. Malý, Malá
6. Jacko, Jacková
7. Vida, Vidová
8. Ružička, Ružičková
9. Kohút, Kohútová
10. Balko, Balková
11. Múdry, Múdra
12. Gažo, Gažová
13. Váradi, Várady, Váradiová, Váradyová
14. Krajčík, Krajčíková
15. Drahoš, Drahošová
16. Pekár , Pekárová
17. Turčan, Turčanová
18. Forgáč, Forgács, Forgáčová, Forgácsová
19. Majerčík, Majerčíková
20. Jakubík, Jakubíková
21. Šiška, Šišková
22. Dobrovodský, Dobrovodská
23. Gallo, Galo, Gallová, Galová
24. Horák, Horáková
25. Sopko, Sopková
26. Filo, Filová
27. Gašpar, Gašparová
28. Masár, Masárová
29. Tomko, Tomková
30. Mikuš, Mikušová
31. Stretavský, Stretavská

Apríl

1. Straka, Straková
2. Marek, Mareková
3. Švec, Švecová
4. Boháč, Boháčová
5. Bodnár, Bodnárová
6. Minárik, Minarík, Mináriková, Minaríková
7. Barta, Bárta, Bartová, Bártová
8. Lakatoš, Lakatos, Lakatošová, Lakatosová
9. Nagy, Nagyová
10. Hlavatý, Hlavatá
11. Tichý, Tichá
12. Ondrejka, Ondrejková
13. Oračko, Oračková
14. Zavadil, Zavadilová
15. Karas, Karasová
16. Haluška, Halušková
17. Vereš, Verešová
18. Šipoš, Šípoš, Šipošová, Šípošová
19. Rigo, Rigó, Rigová, Rigóová
20. Dvorský, Dvorská
21. Ivanič, Ivaničová
22. Zeman, Zemanová
23. Šimon, Šimonová
24. Kováč, Kovacs, Kováčová, Kovacsová
25. Pavelka, Pavelková
26. Seman, Semanová
27. Petráš, Petrášová
28. Mészáros, Mesároš, Mészárosová, Mesárošová
29. Ševčík, Ševčíková
30. Taraba, Tarabová

Máj

1. Balog, Balogh, Balogová, Baloghová
2. Daniš, Danišová
3. Solár, Solárová
4. Štefánik, Štefániková
5. Kuruc, Kurucová
6. Valent, Valentová
7. Spišák, Spišiak, Spišáková, Spišiaková
8. Kubiš, Kubišová
9. Smolka, Smolková
10. Šimo, Šimová
11. Bondra, Bondrová
12. Studený, Studená
13. Mrázik, Mráziková
14. Mráz, Mrázová
15. Chovanec, Chovancová
16. Poláček, Poláčeková
17. Balla, Bala, Ballová, Balová
18. Marcin, Marcinová
19. Medveď, Medveďová
20. Fábry, Fábryová
21. Papp, Pap, Pappová, Papová
22. Matuška, Matúška, Matušková, Matúšková
23. Kocúr, Kocúrová
24. Hrabovský, Hrabovská
25. Gaži, Gažiová
26. Martinka, Martinková
27. Černák, Černáková
28. Kozák, Kozáková
29. Blaško, Blašková
30. Roman, Romanová
31. Mravec, Mravcová

Jún

1. Gajdoš, Gajdošová
2. Danko, Daňko, Danková, Daňková
3. Valach, Valachová
4. Toman, Tomanová
5. Miko, Miková
6. Polakovič, Polakovičová
7. Stanko, Stanková
8. Mokrý, Mokrá
9. Belák, Beláková
10. Duda, Dudová
11. Kaleja, Kalejová
12. Adamčík, Adamčíková
13. Melicher, Melicherová
14. Žilka, Žilková
15. Daňo, Daňová
16. Jurčo, Jurčová
17. Mikloš, Miklošová
18. Baláž, Balázs, Balážová, Balázsová
19. Buček, Bučeková
20. Zajac, Zajacová
21. Pompa, Pompová
22. Trnka, Trnková
23. Bilý, Bilá
24. Timko, Timková
25. Bača, Bačová
26. Herák, Heráková
27. Rybár, Rybárová
28. Homola, Homolová
29. Berky, Berkyová
30. Filípek, Filipek, Filípeková, Filipeková

Júl

1. Kapusta, Kapustová
2. Hudák, Hudáková
3. Benko, Benková
4. Novotný, Novotná
5. Vojtek, Vojteková
6. Jankovič, Jankovičová
7. Tokár, Tokárová
8. Kovaľ, Kovaľová
9. Čižmár, Čižmárová
10. Vavro, Vavrová
11. Šandor, Šándor, Šandorová, Šándorová
12. Halász, Halás, Halászová, Halásová
13. Hlinka, Hlinková
14. Slávik, Sláviková
15. Koky, Kokyová
16. Janík, Janíková
17. Horváth, Horvát, Horváthová, Horvátová
18. Pastorek, Pastoreková
19. Ďurica, Ďuricová
20. Jakubec, Jakubecová
21. Procházka, Procházková
22. Kotlár, Kotlárová
23. Blaho, Blahová
24. Gregor, Gregorová
25. Fekete, Feketeová
26. Michálek, Micháleková
27. Takáč, Takács, Takáčová, Takács
28. Kováčik, Kováčiková
29. Kollár, Kolár, Kollárová, Kolárová
30. Mitro, Mitrová
31. Blažek, Blažeková

August

1. Oravec, Oravcová
2. Horniak, Horňák, Horniaková, Horňáková
3. Plachetka, Plachetková
4. Juhász, Juhás, Juhászová, Juhásová
5. Kovalčík, Kovalčíková
6. Hlaváč, Hlaváčová
7. Magyar, Maďar, Magyarová, Maďarová
8. Husár, Husárová
9. Uhrin, Uhrín, Uhrinová, Uhrínová
10. Bednárik, Bednáriková
11. Sivák, Siváková
12. Stojka, Stojková
13. Fodor, Fodorová
14. Grega, Gregová
15. Kamenský, Kamenská
16. Vojtko, Vojtková
17. Struhár, Struhárová
18. Šulek, Šuleková
19. Gabriš, Gábriš, Gabrišová, Gábrišová
20. Kušnír, Kušnírová
21. Ivan, Ivanová
22. Kuzma, Kuzmová
23. Béreš, Bereš, Bérešová, Berešová
24. Rehák, Reháková
25. Gonda, Gondová
26. Bartoš, Bartošová
27. Adamec, Adamcová
28. Mirga, Mirgová
29. Puška, Pušková
30. Ferenc, Ferencová
31. Pažitný, Pažitná

September

1. Mečiar, Mečiarová
2. Žiak, Žák, Žiaková, Žáková
3. Fiala, Fialová
4. Moravčík, Moravčíková
5. Lipták, Liptáková
6. Klein, Kleinová
7. Pecha, Pechová
8. Fedor, Fedorová
9. Slezák, Slezáková
10. Suchý, Suchá
11. Slivka, Slivková
12. Krnáč, Krnáčová
13. Veselovský, Veselovská
14. Tomáš, Tomášová
15. Križan, Križanová
16. Ondruš, Ondrušová
17. Bálint, Bálintová
18. Markovič, Markovičová
19. Dávid, Dávidová
20. Popovič, Popovičová
21. Kukučka, Kukučková
22. Kolesár, Kolesárová
23. Bernát, Bernáth, Bernátová, Bernáthová
24. Repka, Repková
25. Lengyel, Lengyelová
26. Príhoda, Príhodová
27. Gašparovič, Gašparovičová
28. Čech, Čechová
29. Lupták, Ľupták, Luptáková, Ľuptáková
30. Morávek, Moráveková

Október

1. Kmeť, Kmeťová
2. Baran, Baranová
3. Nemec, Nemecová
4. Sedláček, Sedláčková
5. Sýkora, Sýkorová
6. Jakab, Jakabová
7. Farkaš, Farkas, Farkašová, Farkasová
8. Hollý, Holý, Hollá, Holá
9. Holub, Holubová
10. Žiga, Žigová
11. Krupa, Krupová
12. Kočiš, Kocsis, Kočišová, Kocsisová
13. Vajda, Vajdová
14. Petro, Petrová
15. Hruška, Hrušková
16. Valko, Vaľko, Valková, Vaľková
17. Jánošík, Jánošíková
18. Jančovič, Jančovičová
19. Porubský, Porubská
20. Kuchár, Kuchárová
21. Weiss, Weissová
22. Gašparík, Gašparíková
23. Schmidt, Schmidtová
24. Černý, Čierny, Černá, Čierna
25. Vančo, Vančová
26. Sedlák, Sedláková
27. Červeňák, Červenák, Červeňáková, Červenáková
28. Masaryk, Masaryková
29. Otrísal, Otrísalová
30. Ďuriš, Ďurišová
31. Urban, Urbanová

November

1. Božik, Božiková
2. Smutný, Smutná
3. Olejár, Olejárová
4. Oláh, Oláhová
5. Králik, Králiková
6. Leško, Lešková
7. Fabian, Fabianová
8. Koreň, Koreňová
9. Malík, Malíková
10. Greguš, Gregušová
11. Debnár, Debnárová
12. Dunka, Dunková
13. Kubala, Kubalová
14. Kupec, Kupecová
15. Kulich, Kulichová
16. Rafael, Rafaelová
17. Sloboda, Svoboda, Slobodová, Svobodová
18. Lehotský, Lehocký, Lehotská, Lehocká
19. Radič, Radičová
20. Katona, Katonová
21. Sojka, Sojková
22. Hanko, Hanková
23. Hudec, Hudecová
24. Michalík, Michalíková
25. Garai, Garaj, Garay, Garaiová, Garajová, Garayová
26. Kmec, Kmecová
27. Pagáč, Pagáčová
28. Hric, Hryc, Hricová, Hrycová
29. Vrábel, Vrábeľ, Vrábelová, Vrábeľová
30. Jurica, Juricová

December

1. Šimko, Šimková
2. Tkáč, Tkáčová
3. Jaroš, Jarošová
4. Jurík, Juríková
5. Anděl, Andělová
6. Mikuláš, Mikulášová
7. Ferko, Ferková
8. Pavlovič, Pavlovičová
9. Murín, Murínová
10. Mojžiš, Mojžišová
11. Deák, Deáková
12. Nemček, Nemčeková
13. Páleník, Páleníková
14. Végh, Véghová
15. Koštial, Košťál, Koštialová, Košťálová
16. Danihel, Danihelová
17. Bendík, Bendíková
18. Janíček, Janíčková
19. Palkovič, Palkovičová
20. Staňo, Stano, Staňová, Stanová
21. Krajňák, Krajniak, Krajňáková, Krajniaková
22. Lauko, Lauková
23. Šoltés, Šoltésová
24. Adam, Adamová
25. Šťastný, Šťastná
26. Veselý, Veselá
27. Petrovič, Petrovičová
28. Antal, Antalová
29. Čonka, Čonková
30. Vlček, Vlčeková
31. Konečný, Konečná

 

MDŽ - medzinárodný deň žien

Snežienky, tulipány, narcisy, ale hlavne - karafiát. To sú obrázky, ktoré sa mnohým vybavia v pamäti, keď sa povie MDŽ. MDŽ, alebo Medzinárodný deň žien, nebol len socialistický výmysel, ako si mnohí dodnes myslia.

Letná škola enkaustiky

Ako vyriešiť prázdninový čas pre naše ratolesti? Jeden týždeň u starej mamy Anky, druhý týždeň u babky Evy a dedka Jozefa, potom spoločná dovolenka a čo ďalej? Pripravila som pre Vás počas letných mesiacov Letnú školu enkaustiky. Je to jednoduchá výtvarná

Konce... a začiatky

Každý koniec je zároveň začiatkom niečoho nového. A preto si zaslúži patričnú oslavu :) Koniec školského roka, návrat z výletu, Silvester, maturita... Klaudie prešla strastiplnou cestou k svojmu vysnívanému miminku. Dnes radí budúcim maminkám, ako sa nevzdať svojho sna o zdravom bábätku. Žije a tvorí

Čokoládový koniec školského roka

Množia sa nám v čokoládovom e-shope objednávky s tematikou konca školského roka. Tieto tematické čokolády sú čoraz krajšie a nápaditejšie.

Vždy sa veľmi vytešujem, akých kreatívnych klientov máme. A predstavujem si, akú radosť tá-ktorá čokoláda urobí

Aj ľudia s netradičnými menami majú svoje meniny

Kedy darovať darček, ak meno nie je uvedené v kalendári?

Na Slovensku takmer každý deň prináleží aspoň jednému menu. Pôvodný zoznam bol vlastne rímsko-katolícky kalendár svätých. Ľudia s daným menom oslavujú svoj sviatok (meniny) v tento deň.

Vtipné a zábavné vinše a blahoželania na Veľkú noc

Veľká noc - sviatky jari. Zvykneme popriať svojim známym veľa vody, a aj vodky, korbáčov i korbáčikov, fajnoty na stole, darčeky z prírody i peniažky do vrecka... a všeličo iné. Vinšovačky k Veľkej noci, ktoré môžete napísať, či ústne zapriať:

Ako blondína valentínsky poklad objavila

Som dieťa odchované socializmom. Mám krásnych okrúhlych 44.

Na vysokej škole sme mali jeden semester informatiky. Posadili nás po dvojiciach za počítač a diktovali, čo máme stlačiť.

Dostali ste nevhodný darček. . Čo s ním?

Stáva sa, že človek dostane nevhodný darček. Koľko ľudí, toľko chutí.

Možno, že darca dlho premýšľal a trápil sa...a nakoniec sa netrafil do Vášho vkusu. Možno nemal dostatok času alebo peňazí a preto takýto darček.

Apríl - významné a zaujímavé dni

V apríli máme dôvod na oslavu takmer každý deň. V apríli je totiž vyhlásených veľa medzinárodných a iných významných dní.

Svoj deň majú letci, kozmonauti, Rómovia, tanečníci i grafici.

Júl - významné a zaujímavé dni

Júl začína vtipne - hneď prvého máme Deň vtipov a vtipkovania. Medzi zaujímavými a významnými dňami sa nájdu aj také perly ako Medzinárodný deň bozkávania, Deň radosti, či Deň čokolády.

Vianočné darčeky na poslednú chvíľu

40% Slovákov nakupuje vianočné darčeky na poslednú chvíľu.

Dnes som si prečítala tento zaujímavý výsledok prieskumu. A potom som mrkla do kalendára. Ho ho hoooo. Pozor!

Kalendár mien

Január
1. Nový rok
2. Alexandra, Karina
3. Daniela
4. Drahoslav
5. Andrea
6. Antónia
7. Bohuslava
8. Severín
9. Alexej
10. Dáša
11. Malvína
12. Ernest
13. Rastislav
14. Radovan
15. Dobroslav
16. Kristína
17. Nataša
18. Bohdana